Դիպլոմային աշխատանք

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ 

Մասնագիտություն: Նախադպրոցական կրթություն

ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Թեմա: «Մաթեմատիկական խաղերով ուսուցումը որպես նախադպրոցականի բազմակողմանի զարգացման կարևոր պայման։ 2-4 տարեկանների խումբ»

Ուսանող՝ Սաթենիկ Վարդանյան
Ղեկավար՝  Ելենա Օհանյան

Դիպլոմային աշխատանքը MSWord տարբերակով

Դիպլոմային աշխատանքի սահիկաշարը

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1: Մաթեմատիկական պատկերացումներ և գիտելիքներ, դրանց ձևավորումը 2-4 տարեկանների մոտ։

  • 1.1․ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացման չափորոշիչներ։ 2-4 տարեկաններ։
  • 1.2․ Իմացական ոլորտ՝ մաթեմատիկական պատկերացումներ և գիտելիքներ։
    • 1.2.1․ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը 2-4 տարեկանների մոտ։

Գլուխ 2: Մաթեմատիկական խաղեր, դրանց նշանակությունը նախադպրոցականի զարգացման գործում։

  • 2.1․ Խաղ, խաղի դերն ու նշանակությունը, խաղերի տեսակները։
  • 2.2․ Մաթեմատիկական ուղղվածությամբ խաղերի դերը նախադպրոցականի զարգացման գործում։

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ և էլեկտրոնային աղբյուրներ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *